Your present location:Home >> TSP AWARD >> Current TSPA Award >> Immeasurable: 2016 the 8th Three Shadows Photography Award Finalists Announcement

     

    Immeasurable: 2016 the 8th Three Shadows Photography Award Finalists Announcement

     

    Host: Three Shadows photography Art Centre

     

    Opening and Announcement: 3pm, April 9, 2016

     

    Duration: 10am - 6pm, April 9 Sat. - June 3 Fri, 2016 (Closed on Mondays)

     

    Address: Three Shadows Photography Art Centre (Caochangdi 155A, Chaoyang District, Beijing, China)

     

    Tele: 86-10-64322663

     

    Website: en.threeshadows.cn

     

    After intense deliberation by the selection committee, 25 finalists have been selected out of the 471candidates to participate in the Seventh Three Shadows Photography Award (TSPA) exhibition. Photography Award Exhibition will be held on April 9, 2016 at theThree Shadows Photography Art Centre.

     

    2016 Photography Award finalists are, alphabetically, Chen Wenjun & Jiang Yanmei, Dong Yuxiang, Gao Lei, Gao Yutao, Guo Yilin, Huang Yang, Huang Zhenqiang (Dennis Wong), Huang Zhenwei, Jiang Sheng, Leong Chonglao, Lin Boyan & Huang Chengcong, Liu Shuwei, Luo Zhizhong, Pu Yun, Qian Ruya, Wang Jiping, Wang Lei, Wang Yan, Xin Hong’an, Yang Wenbin,Ying Chaoxu, Zeng Rui, Zhi Leiying, Zhu Liyue.

     

    2016 Three Shadows Photography Award International Jury includes Quentin Bajac, Chief Curator of Photography Department, the Museum of Modern Art (MoMA); Wu Hung, Harrie A. Vanderstappen Distinguished Service Professor and Director of Center for the Art of East Asia, the Univ. of Chicago; Satoshi Machiguchi, Director and Designer of MATCH and Company; RongRong, Founder and Director of Three Shadows Photography Art Centre; Philip Tinari, Director of the Ullens Center for Contemporary Art (UCCA).

     

    This year's Photography Award includes the Three Shadows Photography Award and the Shiseido Photographer Prize.The final results of the competition will be announced at the opening ceremony, after the international jury has made its decisions.  

     

    陈文俊和江演媚 Chen Wenjun & Jiang Yanmei

    董宇翔 Dong Yuxiang

    高磊 Gao Lei

    高郁韬 Gao Yutao

    郭国柱 Guo Guozhu

    郭奕麟 Guo Yilin

    黄旸 Huang Yang

    黄振强 Dennis Wong

    黄臻伟 Huang Zhenwei

    蒋晟 Jiang Sheng

    梁宗鎏 Leong Chonglao

    林博彦和黄承聪 Lin Boyan & Huang Chengcong

    刘树伟 Liu Shuwei

    罗智中 Luo Zhizhong

    普耘 Pu Yun

    钱儒雅 Qian Ruya

    王继平 Wang Jiping

    王磊 Wang Lei

    王岩 Wang Yan

    辛宏安 Xin Hong'an

    杨文彬 Yang Wenbin

    应朝旭 Ying Chaoxu

    曾瑞 Zeng Rui

    支雷鹰 Zhi Leiying

    朱丽月 Zhu Liyue